Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 /10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/10/2013 / ΩΡΑ: 18:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ