Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 /10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/10/2013 / ΩΡΑ: 15:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ