Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και εκτυπωτών για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας» προϋπολογισμού 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.