Π Ι Ν Α Κ Α Σ 47 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-10-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2013 / ΩΡΑ: 08:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ