Στο ΕΣΠΑ ο Φάρος της Μονεμβασιάς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/10/2013 / ΩΡΑ: 09:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΦΑΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 33 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 666.921,00€ και Δικαιούχο το Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά την αποκατάσταση του ιστορικού διατηρητέου φάρου Μονεμβάσιας Λακωνίας, με σκοπό να λειτουργήσει ως μέρος του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου. Οι φάροι αυτοί αποτελούν παραδοσιακά μνημεία με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κατασκευή είναι συνδεδεμένοι με την ναυτική παράδοση της Ελλάδας.
Ο Φάρος Μονεμβασιάς, βρίσκεται στην ΑΝ άκρη της χερσονήσου στη θέση Λειψωνά, Β της παλαιά πόλης της Μονεμβασιάς, εντός του χαρακτηρισμένου ως αρχαιολογικού χώρου.
Η στερέωση και αποκατάσταση του φάρου θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τρεις παραμέτρους:
Το σεβασμό και την ανάδειξη των τυπολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του διατηρητέου κτιρίου, τη δυνατότητα πολιτιστικής χρήσης του φάρου και τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών στατικής και αντισεισμικής επάρκειας καθώς και την αντοχή των επεμβάσεων στο χρόνο.