Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2013 / ΩΡΑ: 09:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 4 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ. 185/Α΄), έχει προκύψει η ανάγκη πραγματοποίησης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην υπηρεσία μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11/11/2013.
Στη συνέχεια θα ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι για την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία θα πρέπει να παρευρεθούν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Δείτε την Ανακοίνωση…

Πίνακας Δρομολογίων…