Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/2013 / ΩΡΑ: 14:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τρίπολη, 27-11-2013

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) Περ. Πελ/σου έχει διαβιβασθεί από το ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/Τμ. Β’  με το υπ’ αριθ. οικ.171976/22-11-13 έγγραφό του, για γνωμοδότηση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ
  • Φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (Προσωρινός Ι.Φ. Σ.)
  • Ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας διαβούλευσης:

Από 28-11 -2013 έως 04 -02-2014

– Κατάθεση απόψεων από φορείς και πολίτες: Από 28-11 -2013 έως 21-01-2014

  • Αρμόδια σε θέματα περιβάλλοντος Υπηρεσία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής/Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος/Τμήμα Β’
  • Αρμόδια Υπηρεσία του Περιφερειακού Συμβουλίου για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Έδρα Τρίπολη) και Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου

Οποιοσδήποτε φορέας ή πολίτης επιθυμεί μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης μπορεί να απευθυνθεί στις ανωτέρω αρμόδιες Υπηρεσίες ή στον ιστότοπο www.ppel.gov.gr και να καταθέσει εμπρόθεσμα γραπτώς τις απόψεις του.

  • Εφημερίδες δημοσίευσης της ανακοίνωσης:

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ, ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΙΔΕΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, ΑΙΧΜΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ, ΠΡΩΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ, ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ:ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ,

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΑΡΡΟΣ, ΦΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης

 Μπορειτέ να δειτε τις μέλετες παρακάτω:

http://www.ppel.gov.gr/SDIT/MPE_SDIT_PELOPONNHSOY.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/A1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/A2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/A3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B10_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B1A.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B1B.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B2A.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B2B.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B3A.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B3B.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B4_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B5_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B7_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B8_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/B9_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C3_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C4_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/C5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D3_6.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D4_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/D5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/E1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/E2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STII_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STIII_1.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STII_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STIII_2.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_3.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_4.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_5.pdf
http://www.ppel.gov.gr/SDIT/SXEDIA_MPE_SDIT_PELOPONNHSOY/STI_6.pdf