Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 80570/26568/15.11.2013 προκήρυξης ανοικτού τακτικού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων των υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας