Με την υπ’ αριθ. οικ. 7168/17.10.2013 (ΑΔΑ : ΒΛΛΟ7Λ1-2ΒΦ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2013 / ΩΡΑ: 08:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Λειτουργία υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων οι οποίες έχουν ανορυχθεί στη θέση «ΚΑΤΩ ΡΕΜΑ» εκτός των ορίων της Τ.Κ. Γλυκόβρυσης της Δ.Ε. Έλους του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας και λειτουργία υφιστάμενων υπόγειων αγωγών μεταφοράς υδρευτικού νερού συνολικού μήκους 1.516μ. περίπου (ισοδύναμο μήκος αγωγών 1.777μ.) για τις υδρευτικές ανάγκες των ±1.506 κατοίκων του οικισμού, με φορέα λειτουργίας του έργου το Δήμο Ευρώτα. Τμήμα του έργου βρίσκεται εντός περιοχής NATURA 2000 με κωδικό GR2540007 ([SPA] «ΟΡΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»).»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ