Με την υπ’ αριθ. οικ. 7551/17.10.2013 (ΑΔΑΒΛΛ07Λ1-Η6Τ) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2013 / ΩΡΑ: 08:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο : «Λειτουργία υφιστάμενου πηγαδιού αρδευτικής χρήσης, το οποίο έχει ανορυχθεί σε μισθωμένο, από τον Καρούνο Ευθύμιο του Γεωργίου, ασκεπές αγροτεμάχιο επιφάνειας 0,350μ2 στη θέση «ΣΚΟΥΡΑ» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Σκούρας της Δ.Ε. Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης και λειτουργία υφιστάμενου υπόγειου αγωγού μεταφοράς αρδευτικού νερού μήκους 2.064μ. περίπου, για την άρδευση μισθωμένου αγροτεμαχίου συνολικής επιφάνειας 187.200,00μ2 με ελαιόδενδρα.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ