ΠΙΝΑΚΑΣ 52, Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 15-11-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/11/2013 / ΩΡΑ: 11:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ