Προκήρυξη δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μηχανημάτων μέτρησης οχημάτων και λοιπές προμήθειες για την πιστοποίηση του Δημόσιου Κ.Τ.Ε.Ο. της Π. Ε. Λακωνίας, προϋπολογισμού 79.974,60 € με Φ.Π.Α. [65.020,00 € χωρίς Φ.Π.Α.]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2013 / ΩΡΑ: 10:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ