Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2013 / ΩΡΑ: 15:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ