Πρόχειρος ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Λευκού Ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή διαγράμμισης οδικών τμημάτων του Εθνικού , Επαρχιακού & Δημοτικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/2013 / ΩΡΑ: 14:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Το  Τμήμα  Προμηθειών της  Περιφερειακής  Ενότητας  Μεσσηνίας ύστερα από την αριθμ. .  1939/12-11-2013  απόφασή της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας  Πελοποννήσου , προκηρύσσει Πρόχειρο ανοιχτό   μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια τριάντα  πέντε   χιλιάδων χιλιογράμμων (35.000 Kgr) λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών , δέκα πέντε χιλιάδων χιλιογράμμων [15.000 Kgr] υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης , προϋπολογισμού δαπάνης: εξήντα χιλιάδων  ευρώ (60.000,00 €) χωρίς  τον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ