ΠΙΝΑΚΑΣ 51 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 12-11-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2013 / ΩΡΑ: 14:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ