Συλλογή οικονομικών προσφορών για την άμεση προμήθεια υλικών για την επισκευή του ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/11/2013 / ΩΡΑ: 14:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ