Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων οδοντοτεχνιτών έτους 2013 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και διαδικασία ελέγχου αυτών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2013 / ΩΡΑ: 13:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ