Πίνακας υποψηφίων Οδοντοτεχνιτών για Θεωρητική εξέταση – Ημερομηνία διενέργειας θεωρητικής εξέτασης αυτών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/12/2013 / ΩΡΑ: 08:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ