Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/12/2013 / ΩΡΑ: 13:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Με την υπ’ αρίθ. πρωτ. 78012/6561/13-12-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:
Ονομασία – Είδος έργου: «Διάνοιξη οδού μήκους 199,25 m στο πλαίσιο του έργου «Αναμόρφωση του Αρχαιολογικού Χώρου Καστρακίου Ασίνης», στη Δ.Ε. Ασίνης Δήμου Ναυπλιέων, Ν. Αργολίδας».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/12/DHMOS_NAYPLIOY.pdf