ΠΙΝΑΚΑΣ 54-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 25 -11-2013 .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2013 / ΩΡΑ: 12:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ