ΠΙΝΑΚΑΣ 55-(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 2-12-2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2013 / ΩΡΑ: 12:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ