ΠΙΝΑΚΑΣ 56-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 13 -12 -2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/12/2013 / ΩΡΑ: 10:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ