ΠΙΝΑΚΑΣ 57-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 16 -12 -2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/12/2013 / ΩΡΑ: 08:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ