Στο ΕΣΠΑ η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την πηγή Σαβαλά για κοινότητες των Δήμων Γορτυνίας και Μεγαλόπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2013 / ΩΡΑ: 13:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΑΒΑΛΑ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 20 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4,934,339.80 €.
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά την αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου που υδροδοτεί Τοπικές Κοινότητες των Δήμων Γορτυνίας και Μεγαλόπολης από τη πηγή Σαβαλά. Συγκεκριμένα αφορά την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης με αγωγό συνολικού μήκους 6.775m για τη μεταφορά του νερού της πηγής Σαβαλά στην προτεινόμενη νέα δεξαμενή και κατασκευή της νέας δεξαμενής ωφέλιμης χωρητικότητας 400m3.