Τροποποίηση της με αρ. πρωτ.8530/2013 Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΛ1Ρ7Λ1-9ΘΙ) Π.Ε.Λακωνίας περί ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων μέτρησης οχημάτων και λοιπές προμήθειες για την πιστοποίηση του Δημόσιου Κ.Τ.Ε.Ο. της Π. Ε. Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2013 / ΩΡΑ: 14:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ