Ψήφιση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/12/2013 / ΩΡΑ: 11:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την απόφαση 584 ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23 της Συνεδρίασης της 18 – 11 – 2013
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ψηφίστηκε ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2014 σύνοψη του οποίου παρατίθεται παρακάτω:

Α. Βλ. σχετικά την συνοπτική κατάσταση του εγκριθέντος προυπολογισμού:
http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2013/12/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-20142.pdf

Β. Βλ. σχετικά την απόφαση 584 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ