ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ