Με απόφαση Περιφερειάρχη στο ΕΣΠΑ η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης από ΤΔ Πυργακίου έως τη Βυτίνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2014 / ΩΡΑ: 14:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 727.440,05 €

Ειδικότερα,
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΔ ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΒΥΤΙΝΑ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 727.440,05 €

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του υφιστάμενου αγωγού που τροφοδοτεί την Βυτίνα από την πηγή Πυργακίου. Ο υφιστάμενος αγωγός παρουσιάζει σημαντικές διαρροές λόγω του υλικού κατασκευής του (αμιαντοτσιμέντο) και επομένως με την αντικατάστασή του επιτυγχάνεται και ενίσχυση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού ύδρευσης του οικισμού Βυτίνας, αλλά και προστασία της ποιότητας του νερού και μείωση της σπατάλης χωρίς αύξηση των απολήψεων. Ο προτεινόμενος αγωγός από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς PN10 (10atm) και PN12.5 (12.5atm) έχει συνολικό μήκος 2.97km και ονομαστική διάμετρο Φ140. Επιπλέον, το έργο αφορά την τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης του δικτύου, εγκαταστάσεων εκκένωσης στα χαμηλά σημεία του, εγκαταστάσεων απαγωγής του αέρα στα ψηλά σημεία του δικτύου, εγκατάσταση τεσσάρων βαλβίδων μείωσης και διατήρησης της πίεσης. Έτσι στο παρόν σωληνωτό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω φρεάτια και συνδέσεις:
•Φρεάτια δικλείδων
•Φρεάτια εκκενωτών
•Φρεάτια αερεξαγωγών
•Φρεάτια τοποθέτησης βαλβίδας μείωσης και διατήρησης της πίεσης
•Σύνδεση παροχής
Επιπλέον, η πράξη περιλαμβάνει τις εργασίες του υποέργου “Αναβάθμιση έργου Αντικατάσταση – Βελτίωση δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. Βυτίνας και Ελάτης του Δήμου Γορτυνίας”.
Οι εργασίες αφορούν:
-Πρόσθετες εργασίες Η-Μ για την βελτίωση του έργου
-Πρόσθετες εργασίες Η-Μ και Π-Μ απαραίτητες για την βέλτιστη λειτουργία του έργου