ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/01/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/01/2014 / ΩΡΑ: 14:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ