Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 / ΩΡΑ: 13:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ωοπαραγωγικής κατευθύνσεως δυναμικότητας 18.330 ορνίθων , στη θέση
«Κοκκινιές» , εκτός οικισμού Φιχτίων του Δήμου Άργους –Μυκηνών , της Π.Ε Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…