Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 / ΩΡΑ: 13:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Επέκταση και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρείας SEA FARM ΙΟΝΙΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε» στη θέση «Κορακιά»,Όρμου Βουρλιά Π.Ε. Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…