Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 / ΩΡΑ: 13:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Μετεγκατάσταση – Μετατόπιση και εκσυγχρονισμός μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. από τη θέση ΄΄Τραχήλι΄΄ Νέας Επιδαύρου Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας σε θέση βορειότερα αυτής.

Δείτε την Ανακοίνωση…