Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/01/2014 / ΩΡΑ: 11:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Eκσυγχρονισμός μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 390 τόνων της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. στη θέση ΄΄’Ορμος Βουρλιά ΄΄, Π.Ε. Αργολίδας».

Δείτε την Ανακοίνωση…