Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Απαραίτητη η αποκέντρωση της κεντροβαρούς εκπαίδευσης στην Ελλάδα»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/01/2014 / ΩΡΑ: 10:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τις δυνατότητες ανάπτυξης σχεδίου ανταλλαγών και συνεργασιών μεταξύ σχολείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Γαλλίας, αλλά και μεταφοράς τεχνογνωσίας στην εφαρμογή πολιτικών ενσωμάτωσης μεταναστών στη μαθητική κοινότητα, εξέτασαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης και η κα Odile Cobacho, ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα για θέματα εκπαιδευτικής συνεργασίας, κατά τη συνάντησή τους στην έδρα της Περιφέρειας, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ότι η εμπέδωση της γλωσσομάθειας της Γαλλικής γλώσσας αποτελεί προτεραιότητα, ούτως ώστε να αναπτυχθεί ένα μακροχρόνιο και αποδοτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Γαλλίας και πρότεινε την εισαγωγή της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο κ. Τατούλης σημείωσε επίσης ότι «η κεντροβαρής εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει ανάγκη μεταρρυθμίσεων προκειμένου οι δομές της να αποκεντρωθούν και να μεταφερθούν στην ευθύνη των Περιφερειακών διοικήσεων, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις προτεραιότητες της κάθε περιοχής. Η τεχνογνωσία της Γαλλίας στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως άλλωστε και στην ενσωμάτωση των μεταναστών στις μαθητικές κοινότητες».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου πρότεινε ακόμη την ανάπτυξη συνεργασίας για τον τομέα του μαθητικού τουρισμού και απήυθυνε πρόσκληση στον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα να επισκεφθεί επίσημα την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η κα Odile Cobacho απ’ την πλευρά της τόνισε ότι η Γαλλία κλήθηκε στο παρελθόν να αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στο επίπεδο της διοικητικής μεταρρύθμισης, όπως αντιμετωπίζει τώρα η Ελλάδα, και για το λόγο αυτό εφαρμόζεται η πρακτική της ανταλλαγής ειδημόνων μεταξύ των δύο χωρών.
Η κα Cobacho δήλωσε ότι το πρόγραμμα Erasmus + μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για την ανάπτυξη της συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και για τη σύνδεση των μαθητών με την αγορά εργασίας, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Μισθός, ο οποίος στάθηκε στο επίπεδο της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στα σχολεία της Γαλλίας, αλλά και στη διασύνδεσή τους με την ιδιωτική οικονομία, και ο Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κ. Στέλιος Μαρκαντωνάκης.