ΠΙΝΑΚΑΣ 01-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 17- 01-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/01/2014 / ΩΡΑ: 12:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ