ΠΙΝΑΚΑΣ 02 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 27- 01-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/01/2014 / ΩΡΑ: 14:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ