ΠΙΝΑΚΑΣ 59-Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 30 -12 -2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/01/2014 / ΩΡΑ: 12:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ