ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/01/2014 / ΩΡΑ: 08:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ