ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για φωτοτυπικό μηχάνημα/ δικτυακό εκτυπωτή βαρέως τύπου