Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (toner) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) και φωτοαντιγραφικών, γνήσια των εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα, για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/01/2014 / ΩΡΑ: 13:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (toner)
εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) και φωτοαντιγραφικών, γνήσια των
εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή
αναγομωμένα, για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού
59.880,00 € πλέον του Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ