Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε το έργο της ύδρευσης Τ.Κ. Σκαφιδακίου από τις πηγές της Λέρνης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/01/2014 / ΩΡΑ: 14:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΛΕΡΝΗΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 20 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 542.430,00€ και συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 445.600,00€, με Τελικό Δικαιούχο ΔΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ.
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην κατασκευή των εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού από την πηγή της Λέρνης έως τις δεξαμενές της Τοπικής Κοινότητας Σκαφιδακίου.