Ανακοίνωση Πρόσληψης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/2014 / ΩΡΑ: 14:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νομού Αργολίδας, για το πρόγραμμα «Εκρίζωση του Μελιταίου Πυρετού».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων (1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 1 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής κ΄ 1 ΥΕ Εργατών/τριών) για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας κ΄ Κτηνιατρικής στο πρόγραμμα «Εκρίζωση του Μελιταίου Πυρετού» ξεκινά από το Σάββατο 1-03-2014 και λήγει την Δευτέρα 10-03-2014

Δείτε την Ανακοίνωση…

Δείτε τo Παράρτημα…

Έντυπο Αίτησης…