Περίληψη Διακήρυξης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ με προϋπολογισμό 249.600,00 ΕΥΡΩ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/02/2014 / ΩΡΑ: 11:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ