Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/02/2014 / ΩΡΑ: 13:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ( Π.Σ.) Περ. Πελ/σου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου/Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με το υπ΄αριθ 42114/2033/10-12-2013 έγγραφό της, για γνωμοδότηση, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.),
Ονομασία – Είδος έργου: «Ερευνητικές εργασίες εντοπισμού μαρμαροφόρου κοιτάσματος ,σε δασική έκταση 99.276,62 m2 στρεμμάτων στη θέση «Σγρούβα» Δήμου Επιδαύρου »

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2014/02/MARMYK.pdf