ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/02/2014 / ΩΡΑ: 13:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Με την  υπ’ αριθμ. Φ18/53/27-1-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, επιβλήθηκε   χρηματικό  πρόστιμο ποσού 2.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις  της   παραγράφου 1   του άρθρου 88 της Α2-861/14-8-2013 Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση « Αθηνά Ν. Φουρναράκη- Μηχανογραφικές εργασίες», που βρίσκεται στην οδό Μακεδονίας 3 στην Καλαμάτα, επειδή εξέδωσε  κατάσταση κοινοχρήστων στις 4-11-2013, για την πολυκατοικία της οδού Βεντήρη 22 στην Καλαμάτα, χωρίς να έχει λάβει από το διαχειριστή τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών,  δεν  κατείχε αντίγραφα αυτών ,κατά  την ημερομηνία του ελέγχου, στο Αρχείο της επιχείρησής της, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και δεν είχε ενημερώσει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.