ΠΙΝΑΚΑΣ 04-εμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 14 -02-2014.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/02/2014 / ΩΡΑ: 13:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ