ΠΙΝΑΚΑΣ 05-εμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 21-02-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/02/2014 / ΩΡΑ: 10:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ