Τακτοποίηση κτηνοτροφικών – σταυλικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 23 του Νόμου 4178/13

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/02/2014 / ΩΡΑ: 13:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ