Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/03/2014 / ΩΡΑ: 12:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που εδρεύει στο Δήμο Σπάρτης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 14-03-2014 ΕΩΣ 24-03-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ