Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης για την Δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΣΟΦΙΚΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΑΛΜΥΡΗ ΕΩΣ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» προεκτιμώμενης αμοιβής 2.459.816,90€ (με Φ.Π.Α. 23%)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/03/2014 / ΩΡΑ: 13:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ